30.08.2014 14:16

14. víkend Cesty do Emaus (30. 10. - 2. 11. 2014)

České emauské společenství srdečně zve všechny dospělé muže začleněné v jakékoli křesťanské církvi, kteří se s námi mohou sejít u Večeře Páně, na 14. víkend Cesty do Emaus, který se uskuteční ve dnech 30. 10. - 2. 11. 2014 v duchovním centru ve Vranově u Brna.

Oč jde:

Cesta do Emaus je třídenní "kurz" naplněný promluvami a na ně navazujícími rozhovory a dalšími činnostmi v malých skupinách. Program je bohatý na zpěv, modlitby a bohoslužby.

Víkend je inspirován zkušeností bratří ze známého biblického příběhu, kteří se ubírali z Jeruzaléma do Emaus a na své cestě se setkali s Kristem. Zmiňovaný třídenní kurz je jistým obrazem této Cesty do Emaus, na kterou se účastníci víkendu vydávají jako poutníci. Věříme, že mnozí se na této pouti také při různých příležitostech setkávají s Kristem.

Projekt Cesty do Emaus je organizován v rámci celosvětového emauského hnutí, které v protestanstkém prostředí navazuje na hnutí Cursillo. Projekt je ekumenický, v ČR je organizován pod záštitou Evangelické církve metodistické.

Od kdy do kdy: 30. 10. 2014 (večer) až 2. 11. 2014 (cca do 15:00)

"Víkendový" program začíná již ve čtvrtek 30. 10. 2014 večer (18:00) společnou večeří. Doporučujeme přijet alespoň půl hodiny předem, aby bylo dopst času na registraci a ubytování se. Kurz bude zakončen v neděli 2. 11. 2014 přibližně v 15:00.

Kde: duchovní centrum ve Vranově u Brna

Duchovní centrum se nachází v prostoru kláštera Paulánů ve Vranově u Brna. Centrum nabízí ubytování a zázemí pro různé aktivity, a to nejen aktivity katolické církve (součástí vybavení centra je např. také ekumenická kaple, která je výslovně určena pro bohoslužby různých církví, včetně církví evangelických). Již v minulosti jsme některé víkendy Cesty do Emaus pořádaly v prostorách duchovního centra ve Vranově, vždy jsme se ze strany centra setkali se skvělou podporou a vždy jsme byli s poskytnutým zázemím více než spokojeni.

Za kolik: předpokládaní cena je 1500 kč (účastníci hradí pouze náklady na ubytování a stravu, v případě potřeby může být část těchto nákladů nebo i celý náklad sponzorován z prostředků emauského společenství či jeho členů)

Víkendový program Cesty do Emaus by měl být našim příspěvkem, který chceme s radostí nabízet zájemcům ze všech křesťanských církví. Prosíme však nové poutníky o uhrazení nákladů na jejich ubytování a stravu (kterou je třeba zaplatit duchovnímu centru), bude-li to v jejich finančních možnostech. U minulých víkendů se náklady na ubytování a stravu pohybovaly okolo 1500 kč, máme za to, že i letos bude výše nákladů podobná.

Kdo je kontaktní osobou: Petr Konopík

Přihlásit se k účasti nebo položit doplňující otázky týkající se připravovaného víkendu Cesty do Emaus lze u laického vedoucího kurzu, kterým je Petr Konopík:

e-mail:      Petr.Konopik@seznam.cz

telefon: 736 514 585

Letáček ke stažení:

pozvanka-cde14.doc (165376)

—————

Zpět