12.02.2015 16:22

15. víkend Cesty do Emaus - (7.-10.5.2015, Vranov u Brna)

České emauské společenství srdečně zve všechny dospělé ženy začleněné v jakékoli křesťanské církvi, které se s námi mohou sejít u Večeře Páně, na 15. víkend Cesty do Emaus, který se uskuteční ve dnech 7. - 10. 5. 2015 v duchovním centru ve Vranově u Brna.

Oč jde:

Cesta do Emaus je třídenní "kurz", naplněný promluvami a na ně navazujícími rozhovory a dalšími činnostmi v malých skupinkách.  Program je bohatý na zpěv, modlitby a bohoslužby.

Víkend je inspirován zkušeností bratří ze známého biblického příběhu, kteří se ubírali z Jeruzaléma do Emaus a na své cestě se setkali s Kristem. Zmiňovaný třídenní kurz je jistým obrazem této Cesty do Emaus, na kterou se účastníci víkendu vydávají jako poutníci. Věříme, že mnozí se na této pouti také při různých příležitostech setkávají s Kristem.

Od kdy do kdy: 7. 5. 2015 (večer) až 10. 5. 2015 (cca do 15:00 hodin)

Kde: duchovní centrum ve Vranově u Brna

Za kolik: bude upřesněno později

Víkendový program Cesty do Emaus by měl být naším příspěvkem, který chceme s radostí nabízet zájemcům ze všech křesťanských církví, prosíme však nové poutnice o uhrazení nákladů na jejich ubytování a stravu, bude-li to v jejich finančních možnostech.

Kdo je kontaktní osobou: laická vedoucí víkendu Jitka Nagyová

e-mail: po.hoda@seznam.cz

—————

Zpět