23.08.2015 20:26

16. víkend Cesty do Emaus (19.-22.11.2015, Janské Lázně)

České emauské společenství srdečně zve všechny dospělé muže začleněné v jakékoli křesťanské církvi (zdaleka nejen členy Evangelické církve metodistické), kteří se s námi mohou sejít u Večeře Páně, na 16. víkend Cesty do Emaus, který se uskuteční ve dnech 19. - 22. 11. 2015 ve středisku Sola fide v Janských Lázních.

 

Oč jde:

Cesta do Emaus je třídenní "kurz" naplněný promluvami a na ně navazujícími diskusemi a dalšími činnostmi v malých skupinkách. Program je bohatý na zpěv, modlitby a bohoslužby.

Víkend je inspirován zkušeností bratří ze známého biblického příběhu, kteří se ubírali z Jeruzaléma do Emaus a na své cestě se setkali s Kristem. Zmiňovaný třídenní kurz je jistým obrazem této Cesty do Emaus. Účastníci víkendu se na tuto cestu vydávají jako poutníci. Věříme, že mnozí se na této pouti také při různých příležitostech setkávají s Kristem, a to různým, ovšem osobním způsobem.

 

Od kdy do kdy: 19. 11. 2015 (od 18:00 hodin) až 22. 11. 2015 (do 15:00 hodin)

"Víkendový" program začíná již ve čtvrtek 19. 11. 2015 večer (v 18:00) společnou večeří. Doporučujeme přijet alespoň půl hodiny předem, aby bylo dost času na registraci a ubytování se. Pro ty, kdo chtějí přijet s větším předstihem, je možné zajistit ve čtvrtek také oběd. Kurz trvající celkově tři dny (a tři noci) bude zakončen v neděli 22. 11. 2015 přibližně v 15:00.

 

Kde: středisko Sola fide, Janské Lázně

Víkend Cesty do Emaus proběhne ve středisku Sola fide v Janských Lázních (Černohorská 14). Jedná se o středisko Českobratrské církve evangelické nabízející ubytování a stravování pro nejrůznější účely. V domě Sola fide proběhlo v minulých letech již několik kurzů Cesty do Emaus a víme tedy, že je zde pro tento účel skvělé zázemí.

 

Za kolik: 1500 kč za ubytování a stravu po dobu kurzu

Víkendový program Cesty do Emaus by měl být naším příspěvkem, který chceme s radostí nabízet zájemcům ze všech křesťanských církví. Prosíme ale nové poutníky o uhrazení nákladů na jejich ubytování a stravu, bude-li to v jejich finančních možnostech. Tyto náklady by se ve středisku Sola fide měly pohybovat za celý třídenní kurz ve výši zhruba 1500 kč za osobu. Náklady na pobyt (není-li dohodnuto jinak) je možné uhradit nejlépe v hotovosti přímo na místě, na začátku víkendu.

 

Kdo je kontaktní osobou: Bohumil Opočenský

Přihlásit se k účasti nebo položit jakékoli otázky týkající se připravovaného víkendu Cesty do Emaus lze u laického vedoucího kurzu, kterým je Bohumil Opočenský:

e-mail: poust@umc.cz

telefon: 603 759 998

 

Letáček ke stažení: 

pozvanka-cde16.doc (47 kB)

—————

Zpět