11.02.2017 22:15

18. víkend Cesty do Emaus (28. 4. - 1. 5. 2017, Vranov u Brna)

České emauské společenství srdečně zve všechny dospělé ženy začleněné v jakékoli křesťanské církvi, které se s námi mohou sejít u Večeře Páně, na 18. víkend Cesty do Emaus, který se uskuteční ve dnech 28. 4. - 1. 5. 2017 v duchovním centru ve Vranově u Brna.

Oč jde:

Cesta do Emaus je třídenní "kurz", naplněný promluvami a na ně navazujícími rozhovory a dalšími činnostmi v malých skupinkách.  Program je bohatý na zpěv, modlitby a bohoslužby.

Víkend je inspirován zkušeností bratří ze známého biblického příběhu, kteří se ubírali z Jeruzaléma do Emaus a na své cestě se setkali s Kristem. Zmiňovaný třídenní kurz je jistým obrazem této Cesty do Emaus, na kterou se účastníci víkendu vydávají jako poutníci. Věříme, že mnozí se na této pouti také při různých příležitostech setkávají s Kristem.

Od kdy do kdy: 28. 4. 2017 (pátek večer) až 1. 5. 2017 (pondělí, cca do 15:00 hodin)

"Víkendový" program začíná již v pátek 28. 4. 2017 večer (18:00) společnou večeří. Doporučujeme přijet alespoň půl hodiny předem, aby bylo dost času na registraci a ubytování se.

Kde: duchovní centrum ve Vranově u Brna

Za kolik: předběžná cena 1500 Kč (za ubytování a stravu po dobu víkendu)

Víkendový program Cesty do Emaus by měl být naším příspěvkem, který chceme s radostí nabízet zájemcům ze všech křesťanských církví, prosíme však nové poutnice o uhrazení nákladů na jejich ubytování a stravu, bude-li to v jejich finančních možnostech.

Kdo je kontaktní osobou: laická vedoucí víkendu Olga Stoyová

e-mail: olgastoyova@seznam.cz

telefon: 773 132 129

Letáček ke stažení:

pozvanka-cde18. doc

—————

Zpět