19.02.2018 13:30

19. víkend Cesty do Emaus (26. 4. - 29. 4. 2018, Vranov u Brna)

České emauské společenství srdečně zve všechny dospělé ženy začleněné v jakékoli křesťanské církvi, které se s námi mohou sejít u Večeře Páně, na 19. víkend Cesty do Emaus, který se uskuteční ve dnech 26. 4. - 29. 4. 2018 v duchovním centru ve Vranově u Brna.

Oč jde:

Cesta do Emaus je třídenní "kurz", naplněný promluvami a na ně navazujícími rozhovory a dalšími činnostmi v malých skupinkách.  Program je bohatý na zpěv, modlitby a bohoslužby.

Víkend je inspirován zkušeností bratří ze známého biblického příběhu, kteří se ubírali z Jeruzaléma do Emaus a na své cestě se setkali s Kristem. Zmiňovaný třídenní kurz je jistým obrazem této Cesty do Emaus, na kterou se účastníci víkendu vydávají jako poutníci. Věříme, že mnozí se na této pouti také při různých příležitostech setkávají s Kristem.

Od kdy do kdy: 26. 4. 2018 (čtvrtek večer) až 29. 4. 2018 (neděle, cca do 15:00 hodin)

"Víkendový" program začíná již ve čtvrtek 26. 4. 2018 večer (18:00) společnou večeří. Doporučujeme přijet alespoň půl hodiny předem, aby bylo dost času na registraci a ubytování se.

Kde: duchovní centrum ve Vranově u Brna

Za kolik: předběžná cena 1800 Kč (za ubytování a stravu po dobu víkendu)

Víkendový program Cesty do Emaus by měl být naším příspěvkem, který chceme s radostí nabízet zájemcům ze všech křesťanských církví. Prosíme však nové poutnice o uhrazení nákladů na jejich ubytování a stravu, bude-li to v jejich finančních možnostech.

V případě potřeby může být část těchto nákladů nebo i celý náklad sponzorován z prostředků emauského společenství či jeho členů - neradi bychom totiž, aby se stalo, že by někdo chtěl přijmout pozvání k víkendu, ale muselho odmítnout kvůli penězům. Omlouváme se ovšem, že sponzorovat tyto náklady úplně všem účástníkům není v našich finančních možnostech, a proto toto sponzorování nabízíme přednostně těm, kdo jej budou potřebovat.

Kdo je kontaktní osobou: laická vedoucí víkendu Hana Horáková

e-mail: hana.horak@centrum.cz

telefon: 733 111 298

Letáček ke stažení:

pozvanka-cde19.pdfVíce zde: https://cesta-do-emaus.webnode.cz/news/a19-vikend-cesty-do-emaus-26-4-29-4-2018-vranov-u-brna/

České emauské společenství srdečně zve všechny dospělé ženy začleněné v jakékoli křesťanské církvi, které se s námi mohou sejít u Večeře Páně, na 19. víkend Cesty do Emaus, který se uskuteční ve dnech 26. 4. - 29. 4. 2018 v duchovním centru ve Vranově u Brna.

Oč jde:

Cesta do Emaus je třídenní "kurz", naplněný promluvami a na ně navazujícími rozhovory a dalšími činnostmi v malých skupinkách.  Program je bohatý na zpěv, modlitby a bohoslužby.

Víkend je inspirován zkušeností bratří ze známého biblického příběhu, kteří se ubírali z Jeruzaléma do Emaus a na své cestě se setkali s Kristem. Zmiňovaný třídenní kurz je jistým obrazem této Cesty do Emaus, na kterou se účastníci víkendu vydávají jako poutníci. Věříme, že mnozí se na této pouti také při různých příležitostech setkávají s Kristem.

Od kdy do kdy: 26. 4. 2018 (čtvrtek večer) až 29. 4. 2018 (neděle, cca do 15:00 hodin)

"Víkendový" program začíná již ve čtvrtek 26. 4. 2018 večer (18:00) společnou večeří. Doporučujeme přijet alespoň půl hodiny předem, aby bylo dost času na registraci a ubytování se.

Kde: duchovní centrum ve Vranově u Brna

Za kolik: předběžná cena 1800 Kč (za ubytování a stravu po dobu víkendu)

Víkendový program Cesty do Emaus by měl být naším příspěvkem, který chceme s radostí nabízet zájemcům ze všech křesťanských církví. Prosíme však nové poutnice o uhrazení nákladů na jejich ubytování a stravu, bude-li to v jejich finančních možnostech.

V případě potřeby může být část těchto nákladů nebo i celý náklad sponzorován z prostředků emauského společenství či jeho členů - neradi bychom totiž, aby se stalo, že by někdo chtěl přijmout pozvání k víkendu, ale muselho odmítnout kvůli penězům. Omlouváme se ovšem, že sponzorovat tyto náklady úplně všem účástníkům není v našich finančních možnostech, a proto toto sponzorování nabízíme přednostně těm, kdo jej budou potřebovat.

Kdo je kontaktní osobou: laická vedoucí víkendu Hana Horáková

e-mail: hana.horak@centrum.cz

telefon: 733 111 298

Letáček ke stažení:

pozvanka-cde19.pdf

—————

Zpět