24.05.2015 22:04

Červnové setkání emauského společenství

Všechny poutnice i všichni poutníci Českého emauského společenství jsou srdečně zváni na první letošní setkání, které se tentokrát uskuteční v Opavě.

Kdy: v sobotu 13. 6. 2015 od 10:00 do 15:00

Kde: V Opavě, v Komunitním centru Armády spásy (Rybářská 484/86)

Co: Budeme se moci sdílet při Večeři Páně a při společných modlitbách, budeme si moci zavzpomínat na minulé víkendy Cesty do Emaus a povídat si o našich zážitcích z víkendu CdE, ale jistě ne jenom o nich. Několika minulých víkendů se zůčastnila řada sourozenců v Kristu z Opavska. Toto setkání tedy může být příležitostí pro jejich bratry a sestry z dalších koutů republiky navštívit je v jejich domovském kraji. Je pochopitelné, že pro některé poutníky a poutnice, zejména z Čech, to může být do Opavy poněkud dlouhá cesta, ale pokud se budou chtít na cetkání vypravit i bratři a sestry ze vzdálenějších míst, lze pro ně po domluvě zajistit nocleh.

—————

Zpět