30.10.2016 17:15

Listopadové setkání emauského společenství

Všechny poutnice i všichni poutníci Českého emauského společenství jsou srdečně zváni na letošní setkání, které se uskuteční v Mikulově.

Kdy: v sobotu 5. 11. 2016 od 10:00 do 15:00

Kde: V Mikulově, ve sborovém domě Evangelické církve metodistické (Purkyňova 2a)

Co: Tradičně se budeme moci sdílet při Večeři Páně a při společných modlitbách. Vyslechneme si promluvu duchovní vedoucí našeho společenství Jany Daněčkové a budeme se moci sdílet při projektech inspirovaných touto promluvou. Budeme si moci zavzpomínat na minulé víkendy Cesty do Emaus i zamyslet se o našich plánech do budoucna. Jednoduše - budeme mít možnost se navzájem povzbudit a potěšit.

—————

Zpět