12.02.2015 16:07

Složení Výboru vedoucích v roce 2015

Opět jsme, jako každý rok, obmněnili z jedné třetiny složení Výboru vedoucích našeho Českého emauského společenství. Každým rokem totiž končí třem členům devítičlenného výboru jejich funkční období a na jejich místa jsou zvoleni tři noví členové. Pro každý rok pak Výbor také vybírá nově laického a duchovního vedoucího spoelečenství.

Předsedkyní Výboru Českého emauského společenství byla zvolena pro tento rok Jitka Nagyová, službu duchovního vedoucího společentví přijala v roce 2015 Jana Daněčková.

V roce 2015 jsou ve Výboru vedoucích:

Iva Budínová, Jirka Černý, Jožka Havíř, Jana Křížová, Jan Melka, Jitka Nagyová, Ríša Novák, Bohouš Opočenský a Olga Stoyová, devítičlený Výbor pak jako desátý, nevolený, člen doplňuje letos Jana Daněčková z titulu své služby v roli duchovní vedoucí společenství

 

—————

Zpět