11.02.2017 22:32

Složení Výboru vedoucích v roce 2017

Jak bylo oznámeno již před koncem loňského roku mailem, byl náš Výbor pro práci v letošním roce opět z jedné třetiny obměněn. Pravidelně každý rok obměňujeme třetinu našeho devítičlenného Výboru. 

V roce 2017 tedy ve Výboru slouží:

Jana Benková, Hana Březinová, Jožka Havíř, Filip Jandovský, Jana Křížová, Honza Melka, Petra Mišterová, Bohouš Opočenský a Mirek Wolinger.

Výbor již zvolil svou laickou předsedkyni, kterou je pro tento rok Petra Mišterová.

Jako duchovní vedoucí našeho emauského společenství bude i v roce 2017 složit Jana Daněčková.

—————

Zpět