08.03.2016 13:33

Složení Výboru vedoucích v roce 2016

Koncem loňského roku jsme zvolili nové tři členy našeho Výboru vedoucích, abychom tak (jako každý rok) obměnili třetinu Výboru.

V roce 2016 jsou tedy ve Výboru vedoucích:

Jirka Černý, Filip Jandovský, Jana Křížová, Honza Melka, Petra Mišterová, Jitka Nagyová, Bohouš Opočenský, Olga Stoyová a Mirek Wolinger.

—————

Zpět