Cesta do Emaus

"Cesta do Emaus" je celosvětový ekumenický projekt navazující na hnutí Cursillo. Jeho cílem je prostřednictvím emauské zkušenosti, ke které patří především tzv. víkendová (třídenní) Cesta do Emaus, inspirovat, povzbuzovat a vyzbrojovat členy církví ke křesťanskému jednání doma, ve sboru, na pracovišti i obecně ve světě.

Celosvětově je projekt zastřešen prostřednictvím the Upper Room v Nashvillu, jenž je součástí the Board of Discipleship of the United Methodist Church. U nás, v České republice, je projekt podporován Evangelickou církví metodistickou (ECM). Vlastní aktivity související s projektem jsou pak od roku 2008 organizovány Českým emauským společenstvím, které je pojato široce ekumenicky a přesahuje rámec ECM.

Nejvýznamnější aktivitou pořádanou v rámci projektu jsou tzv. víkendy "Cesty do Emaus". Jsou to třídenní "kurzy", zvlášť připravované pro muže a pro ženy, naplněné promluvami a na ně navazujícími diskusemi, společným ztvárněním diskutovaných témat (například v podobě krátkých scének či obrázků). Víkend je bohatý na zpěv, modlitby, bohoslužby a podobně.

Název projektu i samotný projekt jsou inspirovány zkušeností bratří ze známého biblického příběhu, kteří se ubírali z Jeruzaléma do Emaus a na své cestě se setkali s Kristem. Zmiňovaný třídenní kurz je jistým obrazem této Cesty do Emaus, na kterou se účastníci víkendu vydávají jako poutníci. Věříme, že mnozí se na této pouti také při různých příležitostech setkávají s Kristem. K účasti na víkendu jsou vřele zváni všichni dospělí muži a ženy začlenění v jakékoli křesťanské církvi, kteří se s námi mohou sejít u Večeře Páně.


Novinky

23.02.2019 22:47

20. víkend Cesty do Emaus

20. víkend Cesty do Emaus se uskuteční ve dnech 8. 5. až 11. 5. 2019 v duchovním...

Celý článek

—————

23.02.2019 22:33

Složení Výboru vedoucích v roce 2019

Opět bylo po roce obměněno složení Výboru našeho společenství. Namísto tří členů, kterým skončilo...

Celý článek

—————

21.01.2018 12:40

Složení Výboru vedoucích v roce 2018

Tak jako i v předešlých letech, také se začátkem tohoto roku došlo k obměně třetiny našeho...

Celý článek

—————

09.12.2017 10:22

19. víkend Cesty do Emaus

19. víkend Cesty do Emaus, který bude určen pro ženy, se uskuteční ve dnech 26. 4. až 29. 4. 2018 v...

Celý článek

—————

11.02.2017 22:32

Složení Výboru vedoucích v roce 2017

Jak bylo oznámeno již před koncem loňského roku mailem, byl náš Výbor pro práci v letošním roce...

Celý článek

—————

30.10.2016 17:27

18. víkend Cesty do Emaus

18. víkend Cesty do Emaus, který bude určen pro ženy, se uskuteční ve dnech 28. 4. až 1. 5. 2017 v...

Celý článek

—————

30.10.2016 17:24

Listopadové setkání emauského společenství

Poutnice i poutníci našeho emauského společenství jsou opět srdečně zváni na celostátní setkání....

Celý článek

—————

08.03.2016 13:59

17. víkend Cesty do Emaus

Do kalendáře akcí byly vloženy informace k připravovanému 17. víkendu Cesty do Emaus (16. - 19. 6....

Celý článek

—————

08.03.2016 13:33

Složení Výboru vedoucích v roce 2016

Koncem loňského roku jsme zvolili nové tři členy našeho Výboru vedoucích, abychom tak (jako každý...

Celý článek

—————

23.08.2015 21:23

16. víkend Cesty do Emaus

Do kalendáře akcí byly vloženy informace k připravovanému 16. víkendu Cesty do Emaus (19. - 22. 11....

Celý článek

—————


Kontakty

Předsedkyně Českého emauského společenství:

Jitka Nagyová

 

Kontakt pro správu stránek:

cestadoemaus@seznam.cz