Cesta do Emaus

"Cesta do Emaus" je celosvětový ekumenický projekt navazující na hnutí Cursillo. Jeho cílem je prostřednictvím emauské zkušenosti, ke které patří především tzv. víkendová (třídenní) Cesta do Emaus, inspirovat, povzbuzovat a vyzbrojovat členy církví ke křesťanskému jednání doma, ve sboru, na pracovišti i obecně ve světě.

Celosvětově je projekt zastřešen prostřednictvím the Upper Room v Nashvillu, jenž je součástí the Board of Discipleship of the United Methodist Church. U nás, v České republice, je projekt podporován Evangelickou církví metodistickou (ECM). Vlastní aktivity související s projektem jsou pak od roku 2008 organizovány Českým emauským společenstvím, které je pojato široce ekumenicky a přesahuje rámec ECM.

Nejvýznamnější aktivitou pořádanou v rámci projektu jsou tzv. víkendy "Cesty do Emaus". Jsou to třídenní "kurzy", zvlášť připravované pro muže a pro ženy, naplněné promluvami a na ně navazujícími diskusemi, společným ztvárněním diskutovaných témat (například v podobě krátkých scének či obrázků). Víkend je bohatý na zpěv, modlitby, bohoslužby a podobně.

Název projektu i samotný projekt jsou inspirovány zkušeností bratří ze známého biblického příběhu, kteří se ubírali z Jeruzaléma do Emaus a na své cestě se setkali s Kristem. Zmiňovaný třídenní kurz je jistým obrazem této Cesty do Emaus, na kterou se účastníci víkendu vydávají jako poutníci. Věříme, že mnozí se na této pouti také při různých příležitostech setkávají s Kristem. K účasti na víkendu jsou vřele zváni všichni dospělí muži a ženy začlenění v jakékoli křesťanské církvi, kteří se s námi mohou sejít u Večeře Páně.


Novinky

06.02.2024 16:13

25. víkend Cesty do Emaus

25. víkend Cesty do Emaus, určený pro ženy, se uskuteční ve dnech 25.-28. dubna 2024 v Jánských...

Celý článek

—————

06.02.2024 10:12

Složení Výboru vedoucích v roce 2024

Aktuální složení devítičlenného Výboru Českého emauského hnutí v roce 2024 je: Jožka Havíř, Hana...

Celý článek

—————

21.06.2023 16:02

24. víkend Cesty do Emaus

24. víkend Cesty do Emaus, určený pro ženy i pro muže, se uskuteční ve dnech 12.-15. října 2023 v...

Celý článek

—————

21.06.2023 15:26

Složení Výboru vedoucích v roce 2023

Aktuální složení devítičlenného Výboru Českého emauského hnutí v roce 2023 je: Hana Březinová,...

Celý článek

—————

30.05.2022 14:47

23. víkend Cesty do Emaus

23. víkend Cesty do Emaus, určený pro ženy i pro muže, se uskuteční ve dnech 22.-25. září 2022 v...

Celý článek

—————

22.02.2022 19:32

Složení Výboru vedoucích v roce 2022

Tak jako i v předešlých letech, také letos byl Výbor vedoucích našeho Českého emauského...

Celý článek

—————

14.05.2021 10:57

22. víkend Cesty do Emaus (posunutý termín na září 2021)

22. víkend Cesty do Emaus, který se z důvodu pandemie koronaviru nemohl uskutečnit ve svém původním...

Celý článek

—————

14.05.2021 10:22

Složení Výboru vedoucích v roce 2021

Třebaže složení Výboru našeho společenství bylo obměněno již na začátku roku 2021, tedy v souladu s...

Celý článek

—————

22.07.2020 23:38

22. víkend Cesty do Emaus

22. víkend Cesty do Emaus, určený pro muže, se uskuteční ve dnech 28.-31. října 2020 v duchovním...

Celý článek

—————

17.04.2020 08:03

21. víkend Cesty do Emaus se v květnu konat nebude

21. víkend Cesty do Emaus, určený pro ženy, který se měl konat ve dnech 6.-9. května 2020, se v...

Celý článek

—————


Kontakty

Předsedkyně Českého emauského společenství:

Olga Stoyová

 

Kontakt pro správu stránek:

cestadoemaus@seznam.cz