Cesta do Emaus

"Cesta do Emaus" je celosvětový ekumenický projekt navazující na hnutí Cursillo. Jeho cílem je prostřednictvím emauské zkušenosti, ke které patří především tzv. víkendová (třídenní) Cesta do Emaus, inspirovat, povzbuzovat a vyzbrojovat členy církví ke křesťanskému jednání doma, ve sboru, na pracovišti i obecně ve světě.

Celosvětově je projekt zastřešen prostřednictvím the Upper Room v Nashvillu, jenž je součástí the Board of Discipleship of the United Methodist Church. U nás, v České republice, je projekt podporován Evangelickou církví metodistickou (ECM). Vlastní aktivity související s projektem jsou pak od roku 2008 organizovány Českým emauským společenstvím, které je pojato široce ekumenicky a přesahuje rámec ECM.

Nejvýznamnější aktivitou pořádanou v rámci projektu jsou tzv. víkendy "Cesty do Emaus". Jsou to třídenní "kurzy", zvlášť připravované pro muže a pro ženy, naplněné promluvami a na ně navazujícími diskusemi, společným ztvárněním diskutovaných témat (například v podobě krátkých scének či obrázků). Víkend je bohatý na zpěv, modlitby, bohoslužby a podobně.

Název projektu i samotný projekt jsou inspirovány zkušeností bratří ze známého biblického příběhu, kteří se ubírali z Jeruzaléma do Emaus a na své cestě se setkali s Kristem. Zmiňovaný třídenní kurz je jistým obrazem této Cesty do Emaus, na kterou se účastníci víkendu vydávají jako poutníci. Věříme, že mnozí se na této pouti také při různých příležitostech setkávají s Kristem. K účasti na víkendu jsou vřele zváni všichni dospělí muži a ženy začlenění v jakékoli křesťanské církvi, kteří se s námi mohou sejít u Večeře Páně.


Novinky

14.05.2021 10:57

22. víkend Cesty do Emaus (posunutý termín na září 2021)

22. víkend Cesty do Emaus, který se z důvodu pandemie koronaviru nemohl uskutečnit ve svém původním...

Celý článek

—————

14.05.2021 10:22

Složení Výboru vedoucích v roce 2021

Třebaže složení Výboru našeho společenství bylo obměněno již na začátku roku 2021, tedy v souladu s...

Celý článek

—————

22.07.2020 23:38

22. víkend Cesty do Emaus

22. víkend Cesty do Emaus, určený pro muže, se uskuteční ve dnech 28.-31. října 2020 v duchovním...

Celý článek

—————

17.04.2020 08:03

21. víkend Cesty do Emaus se v květnu konat nebude

21. víkend Cesty do Emaus, určený pro ženy, který se měl konat ve dnech 6.-9. května 2020, se v...

Celý článek

—————

13.02.2020 12:46

22. víkend Cesty do Emaus

I když v tuto dobu jsou v plném proudu přípravy teprve 21. víkendu (pro ženy), rád bych již nyní...

Celý článek

—————

13.02.2020 12:41

21. víkend Cesty do Emaus

21. víkend Cesty do Emaus, určený pro ženy, se uskuteční ve dnech 6.-9. května 2020 v duchovním...

Celý článek

—————

26.01.2020 16:08

Složení Výboru vedoucích v roce 2020

Jako každý rok, opět bylo obměněno složení Výboru našeho společenství a namísto tří členů, kterým...

Celý článek

—————

23.02.2019 22:47

20. víkend Cesty do Emaus

20. víkend Cesty do Emaus se uskuteční ve dnech 8. 5. až 11. 5. 2019 v duchovním...

Celý článek

—————

23.02.2019 22:33

Složení Výboru vedoucích v roce 2019

Opět bylo po roce obměněno složení Výboru našeho společenství. Namísto tří členů, kterým skončilo...

Celý článek

—————

21.01.2018 12:40

Složení Výboru vedoucích v roce 2018

Tak jako i v předešlých letech, také se začátkem tohoto roku došlo k obměně třetiny našeho...

Celý článek

—————


Kontakty

Předsedkyně Českého emauského společenství:

Alexandra Pavlíčková

 

Kontakt pro správu stránek:

cestadoemaus@seznam.cz