21.05.2014 16:41

Červnové setkání emauského společenství

Všechny poutnice i poutníci našeho Českého emauského společenství jsou srdečně zváni na letošní první setkání, které se uskuteční v červnu v Praze.

Kdy: v sobotu 14. 6. 2014 od 10:00 do 15:00

Kde: v Praze v prostorách sboru Evangelické církve metodistické, ulice Ječná 19

Co: Můžeme se těšit na společenství při Večeři Páně, společné sdílení se při modlitbách, připomínku minulých víkendů Cesty do Emaus (včetně promítání obrázků z nich) a na povídání a diskusi o našich možnostech a plánech do budoucna ... a na další podle chuti a času.

 

Vchod do sborového domu ECM najdete na uvedené adrese ve dvoře. Když projdete průchodem do dvora, rovně proti vám bude vchod do sborového domu Evangelické církve metodistické.

(Kvůli technickým potížím bylo nutné přesunout setkání z původně zamýšlených prostor komunitního centra Maják do prostor sboru ECM, nicméně pracovníkům Majáku i tak děkujeme za jejich ochotu, které rádi využijeme příště.)

—————

Zpět