07.11.2013 00:00

12. víkend Cesty do Emaus - (7.-10.11.2013, Janské Lázně)

České emauské společenství srdečně zve všechny dospělé muže začleněné v jakékoli křesťanské církvi (zdaleka nejen členy Evangelické církve metodistické), kteří se s námi mohou sejít u Večeře Páně, na 12. víkend Cesty do Emaus, který se uskuteční ve dnech 7. - 10. 11. 2013 ve středisku Sola fide v janských Lázních.

Oč jde:

Cesta do Emaus je třídenní "kurz", naplněný promluvami a na ně navazujícími rozhovory a dalšími činnostmi v malých skupinkách.  Program je bohatý na zpěv, modlitby a bohoslužby.

Víkend je inspirován zkušeností bratří ze známého biblického příběhu, kteří se ubírali z Jeruzaléma do Emaus a na své cestě se setkali s Kristem. Zmiňovaný třídenní kurz je jistým obrazem této Cesty do Emaus, na kterou se účastníci víkendu vydávají jako poutníci. Věříme, že mnozí se na této pouti také při různých příležitostech setkávají s Kristem.

Od kdy do kdy: 7. 11. 2013 (od 18:00 hodin) až 10. 11. 2013 (do 15:00 hodin)

"Víkendový" program začíná již ve čtvrtek 7. 11. 2012 večer (v 18:00) společnou večeří. Dopuručujeme přijet alespoň půl hodiny předem, aby bylo dost času na registraci a ubytování se. Pro ty, kdo chtějí přijet s větším předstihem, je možné zajistit ve čtvrtek také oběd. Kurz bude zakončen v neděli 10. 11. 2013 přibližně v 15:00.

Kde: středisko Sola fide, Jánské Lázně

Víkend Cesty do Emas proběhne ve středisku Sola fide v Janských Lázních (Černohorská 14). Jedná se o středisko Českobratrské církve evangelické, nabízející ubytování a stravování pro nejrůznější účely. V domě Sola fide proběhlo v minulých letech již několik kurzů Cesty do Emaus a víme tedy, že je zde pro tento účel skvělé zázemí.

Za kolik: 1470 kč za ubytování a stravu po dobu kurzu

Víkendový program Cesty do Emaus by měl být našim příspěvkem, který chceme s radostí nabízet zájemcům ze všech křesťanských církví. Prosíme nové poutníky o uhrazení nákladů na jejich ubytování a stravu, kterou musíme zaplatit ubytovacímu zařízení a která by ve středisku Sola fide měla být za celý třídenní kurz nejvýše 1540 kč. Náklady na pobyt (není-li dohodnuto jinak) je možné uhradit nejlépe v hotovosti přímo na místě, na začátku víkendu.

Kdo je kontaktní osobou: Josef Havíř

Přihlásit se k účasti nebo položit jakékoli otázky týkající se připravovaného víkendu Cesty do Emaus lze u laického vedoucího kurzu, kterým je Josef Havíř:

e-mail: JozkaH@seznam.cz

telefon: 728 337 572

Letáček ke stažení:

pozvánka-cd e12.pdf

—————

Zpět