07.02.2014 09:44

Složení Výboru vedoucích v roce 2014

Jako každým rokem došlo opět k proměně složení Výboru vedoucích našeho Českého emauského společenství. Každým rokem totiž končí třem členům devítičlenného výboru jejich funkční období a na jejich místa jsou zvoleni tři noví členové. Pro každý rok pak Výbor také vybírá nově laického a duchovního vedoucího spoelečenství.

V roce 2014 jsou tedy ve Výboru vedoucích:

Iva Budínová, Jirka Černý, Jana Daněčková, Jožka Havíř, Vlaďka Loučímová, Rozita Mertová, Jitka Nagyová, Ríša Novák a Olga Stoyová

laickým vedoucím společenství byl zvolen pro tento rok Jožka Havíř, službu duchovního vedoucího společentví přijala v roce 2014 Jana Daněčková.

—————

Zpět