21.01.2018 12:40

Složení Výboru vedoucích v roce 2018

Tak jako i v předešlých letech, také se začátkem tohoto roku došlo k obměně třetiny našeho devítičlenného Výboru vedoucích našeho Českého emauského hnutí. V roce 2018 tedy ve Výboru slouží:

 

Jana Benková, Hana Březinová, Venuše Černá, Josef Havíř, Hana Horáková, Filip Jandovský, Jitka Nagyová, Petra Mišterová a Mirek Wolinger

 

Výbor zvolil pro tento rok svou předsedkyni, kterou nyní je Hana Březinová.

 

Jako duchovní vedoucí našeho společenství bude i v roce 2018 sloužir Jana Daněčková.

—————

Zpět